Jak pracuji

Klientům ve své psychoterapeutické praxi nabízím především bezpečné a důvěrné prostředí, profesionální, nehodnotící a lidský přístup.

Věřím, že každý člověk má v sobě potenciál stát se tím, kým opravdu je, pokud k tomu má vytvořené vhodné podmínky.

V setkání s Vámi se budu snažit tyto podmínky rozvinout – budeme se společně pokoušet porozumět Vaší současné situaci a Vašemu životnímu příběhu, který Vás do současné situace dovedl. Nebudu Vás kritizovat, ani Vám dávat „rychlé“ rady. Budeme hledat, co je pro Vás v životě důležité, o co se opíráte a potřebujete rozvíjet, co naopak potřebujete opouštět, co toužíte získat, co změnit, co Vám slouží a co ne, čeho se Vám nedostává.

Při tomto společném hledání budeme věnovat pozornost všem úrovním Vaší osobnosti – tedy emocím, myšlení, tělesnému prožívání i vztahům – které máte k druhým lidem, k sobě, ke světu a jak tyto vztahy ovlivňují Váš život.

Smyslem naší práce bude porozumění Vašemu životnímu příběhu, i pochopení širších souvislostí a Vašich vlastních procesů – např. toho, jak se sami podílíte na tom, že zažíváte právě to, co zažíváte.

Pracuji s dospělou populací formou individuálních konzultací.

A na závěr – souzním s myšlenkou předního českého psychoterapeuta Jiřího Drahoty, který řekl: „Nevím, učiní-li nás psychoterapie šťastnějšími, ale jsem hluboce přesvědčen, že nám může významně pomoci být méně nešťastnými.“