Podmínky a ceník

Nabízím pravidelná terapeutická setkání, s nejčastější frekvencí 1x za týden nebo 1x za dva týdny. Po vzájemné dohodě jsou možná i online setkání (skype, google meet aj.)

Na první setkání je potřeba se objednat – telefonicky, smskou či emailem. Pokud nezvedám telefon, zanechte mi zprávu – ozvu se, jakmile to bude možné.

Jedno setkání trvá 50 minut.

Terapie není hrazena zdravotní pojišťovnou, cena jednoho setkání je 1000 Kč a platba je možná osobně nebo převodem na účet (1182378016/3030).

Pokud se na čase konzultace domluvíme, považuji tuto domluvu za závaznou. V případě, že se z jakéhokoliv důvodu nemůžete na domluvené setkání dostavit, prosím informujte mě co nejdříve, nejméně však 24 hodin před smluveným termínem. Pokud termín zrušíte později budu požadovat za neuskutečněné setkání celou částku.

V případě, že se na domluvené setkání nedostavíte a ani o sobě nedáte vědět, budu Vás po 15 minutách telefonicky kontaktovat.

Všechny informace, které o vás získám, považuji za přísně důvěrné. Nesděluji (pokud nejsme domluveni jinak) nikomu žádné informace o vás a průběhu konzultací. 

Pokud bych chtěla publikovat jakékoliv informace o průběhu terapie v odborném tisku anebo knižně, udělám tak jenom s vaším písemným souhlasem. To platí i neomezenou dobu po ukončení terapie.

Pro zvýšení kvality mé práce je moje práce pravidelně supervidovaná. V supervizi si vyhrazuji právo diskutovat průběh terapie. V těchto případech zůstáváte anonymní.

Při své práci se řídím Kodexem etiky a profesionální praxe Evropské asociace pro Gestalt terapii https://www.gestalt-praha.cz/eticky-kodex/.