O mně

Jmenuji se Hana Křížová, jsem gestalt terapeutka a nabízím možnost individuální krátkodobé i dlouhodobé terapie převážně pro dospělé (občasně pro děti a dospívající) v Praze.

Při své práci vycházím z principů gestalt terapie (více zde) a dalších psychodynamických směrů.

Věřím, že vztahy jsou to, co má největší moc a sílu (mohou nás formovat, proměňovat, zraňovat i podporovat).

Věřím také v jedinečnost každého člověka a v jeho životní příběh. Jsem přesvědčená, že efektivita terapie spočívá v tom, že našim životním příběhům (v bezpečné atmosféře terapeutického vztahu) lépe porozumíme.

Ve svém volném čase se ráda toulám odněkud někam, objevuju, čtu a potkávám se s lidmi mně blízkými. Jsem milovnicí (nejen) deskových her, severské filmové tvorby a poezie. A ráda žasnu.

Více o mém vzdělání a pracovních zkušenostech zde:

Akademické vzdělání

 • 2014 – 2017 Navazující magisterské studium sociální práce FF UK
 • 2009 – 2012 Bakalářské studium sociální práce ZČU v Plzni

Psychoterapeutická příprava

 • 2023 – 2025 – v současné době jsem frekventantkou v postgraduálním výcviku Gestalt terapie s dětmi a adolescenty, IVGT Praha, 266 hodin (pod vedením Táni Šimečkové a Gábiny Vykypělové)
 • 2021 Výcvik v metodě zvládání vzteku, LOM Praha, 40 hodin
 • 2016 – 2021 Systematický psychoterapeutický výcvik v gestalt modalitě IVGT Praha, 1000 hodin (teorie, supervize, sebe-zkušenost)
 • 2020 Sebezkušenostní workshop Cesta hrdiny, IVGT Praha, 27 hodin
 • 2018 – 2020 Sebezkušenostní arte-terapeutické psychoanalytické semináře K. Ženatá, cca 200 hodin
 • 2011 – 2012 Výcvik v komplexní krizové intervenci, Remedium Praha, 150 hodin
 • 2012 – 2023 řada dalších dílčích kurzů, workshopů a konferencí z oblasti psychoterapie a sociální práce, celkem cca 250 hodin
 • Přibližně 300 hodin vlastní individuální psychoterapie v pozici klienta (Mgr. et Mgr. Aleš Borecký)

Mou práci v současné době superviduje v individuální formě Mgr. Ondřej Ženka, ve skupinové Bc. Markéta Chlupová, nárazově Stáňa Dudová či další externí supervizoři. Jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii – https://www.czap.cz.

Pracovní zkušenosti

 • 2012 – 2014 lektor primární prevence a krizový intervent, Diakonie Západ
 • 2014 – 2015 streetwork pro děti a mládež, Beztíže
 • 2014 – 2020 krizový intervent na několika krizových linkách v Praze
 • 2016 – 2018 klíčový pracovník pro pěstounské rodiny, Cestou necestou
 • 2019 – 2021 terapeut pro rodiče, centrum Locika
 • 2018 – doposud terapeut pro děti a rodiny, lektor kurzů, poradna Vigvam
 • 2022 – doposud terapeut a krizový pracovník, SOS Centrum, Diakonie Praha
 • 2019 – doposud soukromá psychoterapeutická praxe