Gestalt terapie

Gestalt terapie je humanistický směr v psychoterapii, který má své kořeny v psychoanalýze, gestalt psychologii a fenomenologii. Inspiruje se také existencialismem, holismem a metodami všímavosti, které mají původ v buddhizmu.

Gestalt terapie poskytuje způsob jak být autentickým a odpovědným za sebe sama. Tím, že napomáhá rozvoji uvědomování a porozumění si, je klient schopen rozhodovat se a řídit svou existenci, aby mu dávala smysl a uspokojovala jej.

Gestalt terapeut aktivně vstupuje do vztahu s klientem. Terapeut nevyužívá své přítomnosti k tomu, aby manipuloval klienta k dosažení cíle, který pro něj stanovil, ale povzbuzuje jej k autonomii a vytváření vlastních rozhodnutí.

Principy Gestalt terapie

  • Důraz na přítomný okamžik, princip „tady a teď“ – Vzpomínky i fantazie mohou být nesnadno dostupné a klamné. Přítomný prožitek je oproti tomu pravdivý a dostupný vždy a je v něm možné uvědomění si i minulosti, i budoucnosti, proto jej podporujeme a zkoumáme.
  • Přijetí/akceptace – Postoj, že každý člověk jedná v aktuální moment, jak nejlépe dovede. Tento postoj vede k většímu soucitu sám se sebou.
  • Podpora uvědomění – Co si neuvědomuji, není moje a nemohu to ovlivňovat. Naopak, co si uvědomuji, s tím mohu zacházet a díky tomu mohu být celistvější. V terapii se proto snažíme uvědomování prohlubovat.
  • Dialog – Terapeut a klient jsou vždy partneři. Jediný rozdíl mezi nimi může být v tom, jak si uvědomují vnitřní a vnější svět. Terapeuti za sebou mívají v této oblasti „delší cestu“, a proto by měli být kompetentními průvodci ke zvyšování uvědomění klientovi.
  • Celostní pohled– Vyvážená terapie i život vytváří prostor pro vícero oblastí – myšlení, prožívání, tělo i spiritualitu.
  • Teorie pole – Každý člověk existuje ve velmi konkrétní síti vztahů. Ve vztahu mezi terapeutem a klientem se mohou objevit stejné nebo podobné vzorce prožívání a chování, jako klient (nebo terapeut) zná ze svého života. Změna v poli mezi terapeutem a klientem může navodit změnu ve vztazích (v poli, životě) klienta.
  • Protipóly, princip protikladů – Všichni v sobě máme různé části (a často se tyto části nemohou dobře vzájemně dohodnout). Každý z nás může být laskavý, milý, stejně jako krutý nebo nepřející. Gestalt terapie vychází ze zkušenosti, že je pro celistvý život užitečné, pokud v sobě objevíme a přijmeme i ty části nás, které se nám nelíbí, či které odmítáme.

Více o gestalt terapii se můžete dozvědět zde: https://gestaltstudia.cz/co-je-gestalt-terapie